מחיר "האמתלה"

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' כסלו התש"ז, 1 בדצמבר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 313-314

"ברור, איפוא, כי לשכת הסתר המרכזית בלונדון, או בקאהיר, היתה תמיד מוצאת אמתלה, כדי לחפות על התכניות האיסטרטגיות הגדולות. אך המסורת הבריטית מחייבת למצוא אמתלה נוחה, ביחוד על חשבון אחרים. אמתלה זו הם מצאו, המשעבדים, בארצנו במשך 30 שנה. ואילו הפעם "מצאו" הבריטים אמתלה בלתי נוחה, שהיא כולה על חשבונם, העולה להם במחיר יקר מאד. "אמתלה" כזו מאבדת את כל ערכה בעיני מושכי החוטים הבריטיים. היא הופכת למכשול. היא הופכת לפצע פתוח. בכך ערכה של מלחמתנו - וסיכוייה."