מחזות וחזיונות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' שבט התשי"ח, 24 בינואר 1958
מתוך:
עמ' 2

אנחנו בני הדור הקשיש, התנסינו בשנאה מערלת לבבות זו, אם אפשר כך להתבטא, וגם טעמנו מפריה המר. והנה שמחתי לראות, כי בני הדור הצעיר - מכל מקום, השניים האלה - אינם מקבלים עוד את תורת האויבות. אם שני הצעירים האלה אינם יוצאים מן הכלל, יתכןכי שנאת אבות תהיה לחיבת בנים.
רפאל, מדוע אינך משתוקק להתנקם (בי)?
אהוד איש אצ"ל: (מצביע על השוטרים הזרים) לא נגרום להם תענוג כל כך גדול, מבין? אילו נהגנו כך, היינו שוכחים את האויב, את הבריטים המשעבדים אותנו ומתחילים לחסל אלה את אלה, לא על קמצא ובר קמצא בלבד חרבה ירושלים. חורבן בית שני אינו עניין רק להיסטוריונים ממושקפים וספרים מכוסי אבק.