מזמינים "מאורעות"

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ג אלול התש"ה, 1 בספטמבר 1945
מתוך:
במחתרת כרך א ע"מ 278-282

הנה כי כן, רק מלחמת שחרור תביאנו אל המטרה. היא תקרע את רשת האינטריגות, שנתרקמה סביבנו להחניקנו; היא תמנע מראש את "התפרצות" הערבים; היא תסלול בפנינו את הדרך ללב העמים; היא, ורק היא, תבטיח לנו את תמיכתם. לפיכך נלחם.