מושלים מוקהי חושים

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז שבט התשל"ד, 8 בפבואר 1974
נושאים:
ממשל - בחירות. השקפות חיים - סוציאליזם, קומוניזם, קומוניסטים. כלכלה - רפורמות כלכליות, שוק חופשי. מפלגות - מפ"ם, מפא"י

סובסידיות. הכוונה של מלה לועזית זו היא לתמיכתו של אוצר המדינה בדרגה מסוימת של מחירים, במיוחד לגבי מצרכים קיומיים. הסדר זה ידוע גם במדינות אשר ממשלותיהם דוגלות לא באחד הסוציאליזמים, הידועים בימינו, אלא ביזמה משקית חופשית. זוהי תוצאה של השינוי היסודי ביחס לצרכי קיומו של האדם. אם הוא סובל מאבטלה, אין עוד מפקירים אותו, כפי שנהגו, בחלק ניכר של העולם, בין שתי מלחמות העולם, אלא מבטיחים לו תמיכה ממלכתית עד שישוב להיות מועסק. גם הסובסידיות נועדו למטרה חברתית. אם של חלק מן הציבור, למשל החקלאים, ואם לגבי רובו המכריע, כדי שהתייקרות גואה לא תבטל, במידה ניכרת, את הערך הממשי של הכנסת המפרנס.

מדיניות הסובסידיות היתה נהוגה בישראל במשך שנים רבות. לפני שבוע החילונו שומעים עליה, מפי הגורמים הרשמיים דווקא, כי היא רעה מיסודה, מלאכותית מעוותת. אם כך, יש לשאול, איזוהי הממשלה, אשר קיימה מדיניות מזיקה זו? אבל יש גם להתבונן בדרך בה הוטל, באורח פתאומי, הייקור הקיצוני של מצרכי יסוד. ברור, כי שינוי כזה אין מכינים בן-לילה. הפרסום נעשה בבוקר עבות אחד, אבל ההכנות לקראתו דורשות זמן רב. יש יסוד להניח, כי הגורמים הקובעים טיפלו בסובסידיות ובמחירים עוד לפני ה-31 בדצמבר, אבל הם החליטו להנהיג את המחירים החדשים שבועות מספר לאחר הבחירות. בולטת, שוב, הטעיית הציבור. עד לבחירות קוימה דרגה מסוימת של מחירי המצרכים. אשר כל עקרת בית חייבת להביא לביתה. הגזירה, הפוגעת כמעט בכל משפחה, הוכנה בסודי סודות ביורוקרטיים, אבל היא תוטל לאחר ההליכה לקלפיות. קודם יצביעו האזרחים, לאחר מכן, בהפרש זמן קטן, נפתיעם, ונודיע כמה יעלה להם הלחם, החלב, המרגרינה ועוד. ואם האזרחים, מפרנסי המשפחות, ועקרות הבית יזעקו חמס, מה זה משנה, אם בינתיים כבר הצביעו והקולות נימנו, לפני שנספר המעות וכשהוכח, כי הן שוות הרבה פחות מאשר לפני ה-31 בדצמבר 1973.

מלבד ההונאה הגלויה, הצינית, בולטת קשיחות הלב, או הקהיית החושים. מחיריהם של המצרכים החיוניים ביותר הועלו באופן קיצוני, דראסטי, בבת-אחת. להערכת השינוי הזה אין מומחית מוסמכת יותר מעקרת הבית, המודיעה, כי כדי להביא לביתה את כמות המצרכים, אשר רכשה ב-5 לירות, היא זקוקה מעתה ל-8.5 לירות. ומנין תיקח, אז ממי תקבל, תוספת יום-יומית כה הגדולה של שטרי כסף? ואם לא תקבלה, כמה פחות, לא בדברי מותרות, אלא במצרכי יסוד, תביא הביתה לילדיה? שום ממשלה, שיש בקרבה רגש אנושי, חברתי, לא תנהג, כפי שעשתה תוך שימוש בגורם האפתעה, ממשלת המעבר של המערך הסוציאליסטי.

גם מפ"ם, כידוע, הצביעה בעד "המדיניות הכלכלית החדשה" מסוג זה. שאלתי את אחד משליחיה בכנסת, מפלגתו לא נאלצה לבלוע צפרדע? האיש הוא משכיל, מתמצא בזואולוגיה. תשובתו היתה: היפופוטאם. למדנו, כי כושר הבליעה של מפ"ם הוא עצום. אבל האמת ניתנת להיאמר, כי גם אם מפלגת הטפה זו תיבלע, אף תעכל, פרות יאור רבות, עיקר ענינו של כל שוחר צדק צריך להיות מופנה למשפחות מרובות הילדים, לאותה עקרת בית, היוצאה לשוק עם 5 לירות והוברר לה, כי בן-לילה נעשה בהן דילול כה יסודי.