"מוסר" הצבועים מול מוסר נביאים

כרוזים
פורסם בתאריך:
כ"א אב התש"ו, 18 באוגוסט 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 217-218

"בדרכנו נלך, את חובותינו נעשה. נילחם ונקריב, נכבוש ונשחרר, ניפול ונעלה, נקום ונקומם, כשאש המרד הקדוש בוערת בקרבנו ובאזנינו מהדהדים לא דברי צביעות גלותיים, כי אם דבריהם הנצחיים של חוזי ישראל ונביאיו..."