מול הפיוס

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י' כסלו התש"כ, 11 בדצמבר 1959
מתוך:
עמוד 2

מקובל להניח, כי מי שהשלטון בידיו יודע, מה הוא שח. הוכחות, רבות מני ספור, ניתנו לבני דורנו, כדי לסתור הנחה זו, אך אין להכחיש, כי היא עדיין קיימת. מקורה הוא אולי בעיקר המסתורין, האופף את הדינים והחשבונות החשאיים, המגיעים לידי נושאי המשרה. אמנם, גם ביחס לשרותי הסתר למיניהם, המתרבים והולכים, ניתנו הוכחות, לעתים מוחצות, כי עלולים לפעול בהם פקחים מכדי להיות נבונים, או כסילים מתחכמים, או סתם הרפתקנים כוזבים. ידוע, כי הדינים והחשבונות שלהם, המסומנים באות מרעיד עצמות "על-סודי", יכולים להיות מוטעים בתכלית, או בגלל מקורם, מוטעים בכוונה...