מול הפיוס

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י' כסלו התש"כ, 11 בדצמבר 1959
מתוך:
עמוד 2

אף על פי כן, קיים עדיין יחס כמעט מיסטי לאוצר הידיעות של המלחקות הרואות ואינן נראות כביכול, השומעות ואינן נשמעות כביכול. מי שנמצא בשלטון, אומרים הבריות, יודע את אשר הללו יודעים. במלים אחרות, הוא יודע את אשר אחרים זולתו אינם יכולים לדעת. אם, איפוא, הוא אומר משהו, מה לך כי תפקפק? הידיעה היא, בוודאי, מקור ההודעה. סמוך. יש יסוד לניח, כי גם אמונה תפלה זו תלך, באחד הימים, בדרך קודמותיה המרובות, ותצומצם, אם לא תיעלם לחלוטין. אבל לעת עתה היא עודנה מטעה רבים...