מול האיומים בחידוש הרדיפות מבית

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' חשון התש"ז, 1 בנובמבר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 296-297

 "קונספירציה ללא פגם, זהירות ועירנות יבטיחונו בפני הפתעות, אשר הלוואי שלא תבואנה, אך אם תבואנה נקבלן בלב בטוח וביד חזקה."