מוח ולב

ללא מקור
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' אלול התשמ"א, 1 בספטמבר 1981
מתוך:
ד"ר יוחנן בדר - אסופת מאמרים עמ' 21-27
נושא:
אישים - יוחנן בדר

מרובים כשרונותיו של בדר, אך לדעתי, הם באו לידי ביטוי כולל במה שאפשר לכנות השתלטותו על שפת עבר. לא לרבים ידועה העובדה כי עד בואו, או לפי הכרתנו, שובו ארצה ישראל, הוא לא ידע צורת אות עברית. ומאז בא, ישב ולמד עברית וידעה. היום הוא יודע עברית על בוריה. הוא לא רק נושא בה את נאומיו בכנסת; הוא גם כותב בה את מאמריו, ולעתים גם שומעיו וגם קוראיו מתפלאים לפניני לשון, המוצאות ממכמניה, והמנעימות את דבריו... בדר היה, בכוח רצונו וכשרונו, לעברי מושלם.