מוח ולב

ללא מקור
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' אלול התשמ"א, 1 בספטמבר 1981
מתוך:
ד"ר יוחנן בדר - אסופת מאמרים עמ' 21-27
נושאים:
אישים - יוחנן בדר. חינוך - הדר (מידות ונימוסים). מחתרות

הוא היה גולה ברוסיה, ועצור במולדת. ואף את זאת יש למנות על כשרונותיו: הוא יודע לשבת, על כך מעידים שכניו בלטרון. ובתנאים מסויימים, כאשר אומה לוחמת על חירותה – והן הסבל הוא חלק בלתי נפרד ובלתי נמנע ממלחמת השחרור - כשרון הישיבה בלי תלונה, בלי זעקה, בלי התרחמות עצמית, הוא בעל חשיבות מרובה. לוחמי המחתרת, שישבו בוודאי יכלו ללמוד ממנו לסבול מבלי ללין, להעריך את קרבן הכליאה, כי יירצה.