מה פשר האחריות ?

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י' אדר א' התשכ"ה, 12 בפבואר 1965
מתוך:
עמוד 3

בפגישה עם הסטודנטים של מפא"י השקענו כולנו מאמץ להבהרת ענייני דיומא ומעבר לו. שוחחנו, בין השאר, על שיטת הבחירות. השתדלתי להסביר לשומעי הצעירים, כי ההצעה להעתיק, בתנאים המיוחדים שלנו, את השיטה האיזורית-פלוראלית, אין תכליתה אלא להפוך, בתחבולה, מיעוט, באופן יחסי לא גדול, בעם לרוב עצום ומכריע בבית הנבחרים...אחד מהם היקשה. השיטה הקיימת, אמר, מאפשרת לסיעות האופוזיציה להפריח סיסמאות ללא כל אחריות, ביודען, כי הן לא תעמודנה במבחן ההגשמה של השלטון... מן התיזה הזאת משתמע, כי אחריות היא פונקציה של שלטון וחוסר אחריות נובע מהעדרו. ואם אדם צעיר, לומר ונבון, מביע בימינו השערה כזו, או אפילו קובע הלכה מעין זו, יש לבדוק היטב את היסודות, עליהם נבנה החשוב בבניני האומה: חרותה.