מה היתה עושה תנועת החרות?

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א שבט התשי"ד, 15 בינואר 1954
מתוך:
עמוד 2

"האם אתם תצליחו יותר?" אם עונים על שאלה זו בכל הכנות בשלילה, אזי שום שינוי של ממשלה, ושום שינוי בקבוצה השלטת, לא היו אפשריים בעבר בכל מדינה שהיא ולא יהיו אפשריים בימינו אנו. תמציתה של הדמוקרטיה היא האפשרות לחילוף שליטים. אפילו אם מצליחים השליטים במעשיהם, הרי שתבונתם של העמים החופשיים מכתיבה להם את הצורך להחליפם מדי פעם, משום שיש מידה גדולה של אמת בכך שיש בכוח כדי להשחית את אלה שבידיהם נתון כוח הזה, ושלטון מוחלט מביא, בסופו של דבר, לידי שחיתות מוחלתת. ברם, אם השליטים אינם מצליחים במעשיהם אזי השינוי הוא בבחינה הכרח מוחלט. צחוק הגורל הוא שהיהודים מטיפים לדמוקרטיה בפני כל עמי העולם, עולם בקרבם עצמם מפתחים הפ פילוסופית חיים שאינה אלא טוטאליטריות מוחלטת, ושואלים, ועלי לומר בגלוי, את השאלה הטפשית: התצליחו אתם יותר?