מה היתה עושה תנועת החרות?

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א שבט התשי"ד, 15 בינואר 1954
מתוך:
עמוד 2

אם יש להם רוב, אזי זוהי דימוקראטיה. אם הרוב הוא נגדם , אזי אין זה ,בעיניהם אלה "רוב מקרי", שאסור או שאין צורך, להתחשב בו.