מה היתה עושה תנועת החרות?

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א שבט התשי"ד, 15 בינואר 1954
מתוך:
עמוד 2

אין זה צודק ואין זה הוגן לדבר גבוה גבוה בשם הדמוקרטיה ובשם החופש, בשם השוויון ובשם הצדק בפני העולם כולו, בעוד שאנו עצמנו איננו מהווים דוגמה לרעיונות יהודיים יסודיים אלה במדינתנו אנו. ואם מאמינים אנו, ואני יודע שמאמינים אנו, בתורה שלמדנו ושלימדנו ראשי בית''ר "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים" אזי חייבים אנו להנהיג רעיונות אלה בביתנו אנו תחילה. הרי אלה רעיונות הקבועים באמונה שאדם נוצר בצלם אלהים וכי המדינה נוצרה כדי לשרת את האזרח, כדי לשרת את היחיד, כדי לדאוג לשלומו ולבטחונו וכי המדינה אינה מטרה בפני עצמה.