מה היתה עושה תנועת החרות?

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א שבט התשי"ד, 15 בינואר 1954
מתוך:
עמוד 2

חוק קונסטיטוציוני מהווה הכרח גם לצורך משיכת אנשים למדינתנו, במיוחד מארצות המערב, ולצורך זה שאנשים אלה יעלו לכאן עם כל רכושם.