מה היתה עושה תנועת החרות?

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א שבט התשי"ד, 15 בינואר 1954
מתוך:
עמוד 2

הבטחון המדיני הכרחי גם מנקודת מבט כלכלית, משום שהמשבר המסוכן ביותר והסכנה הגדולה ביותר, המרפים מעל ראשינו, הם משבר האימון. אם רצוננו ביציבות, אם רצוננו בבטחון פסיכולוגי, חייבים אנו להעניק, לא רק לאלה המתגוררים כבר בישראל, אלא גם לכל אותם האזרחים הפוטנציאליים את ההרגשה שאם הם האים למדינתנו, הם יהנו מזכויות אזרחיות וכי זכויות אלה לט תבוטלנה על ידי רוב מסויים הקיים במדינה, או על ידי רוב כלשהו שיצוץ לפתע פתאום.