מה היתה עושה תנועת החרות?

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א שבט התשי"ד, 15 בינואר 1954
מתוך:
עמוד 2

דבר זה הכרחי בנקודת מבט מוסרית. במשך תקופות ארוכות שלטו בנו זרים. במשך מאות בשנים ראינו בחוק תופעה מדכאת שבמקרים רבים הופעלה נגדנו. במדינתנו אנו חייבים אנו לחנך את עמנו ואת הנוער שלנו, לאחר 70 דורות של חוסר-מולדת ומדינה שהשליטים אינם שליטים, אלא משרתיו של העם ושאפשר להחליפם, שהעם חייב להיות חופשי להחליפם וכי לכל אדם ולכל אזרח יש זכויות מסויימות, ששום שליט אינו יכול לגזלם ממנו.