מה היתה עושה תנועת החרות?

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א שבט התשי"ד, 15 בינואר 1954
מתוך:
עמוד 2

אם תינתן קונסטיטוציה לעמנו, יבוטלו חוקי חירום אלה – ראשית, כי תוצא מהחוק הקונסטיטוציוני, ושנית, כתוצאה מחוק הספציפי, שיתקבל על ידי רוב חדש בפרלמנט, שיהיה מבוסס על אותו חוק שנתקבל בפרלמנט ואשר עליו כבר דיברתי. אם תתקבל הקונסטיטוציה, אזי יזכה כל אזרח בזכויות ובחובות מסויימים שאותם לא יוכל לבטל אף רוב, או לפחות אף רוב רגיל. זהו בטחון מדיני. זהו מצב זבו יודע כל אזרח מה הן הזכויות ומה הן החובות. זהו מצב שבו החוק הוא העליון ולא הקאפריסה של השליט.