מה היתה עושה תנועת החרות?

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א שבט התשי"ד, 15 בינואר 1954
מתוך:
עמוד 2

לא תהיינה לנו בעלות ברית כל עוד אנו מתחננים לשלום בפני מדינות ערב וכל עוד מתחננים אנו בפני האמריקנים, האנגלים והצרפתים לאלץ את הערבים לעשות אתנו שלום. ואז אומרות המעצמות הגדולות: "אם רוצים אתם בשלום, אזי עליכם לתת משהו לערבים. איננו יכולים ללכת אליהם בידים ריקות". מבחינה פסיכולוגית אין להימנע ממצב כזה. ברם, מבחינה פוליטית, אין מצב זה בלתי נמנע. יכולים אנו ללא כל ספק להשיג בעלות ברית לשם הגשמת מטרתנו הלאומית.