מה היתה עושה תנועת החרות?

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א שבט התשי"ד, 15 בינואר 1954
מתוך:
עמוד 2

אנו אנטי-קומוניסטים כשם שאנו אנטי-פאשיסטים. אנו מנוגדים לכל משטר טוטליטארי. אנו אנשי החופש. אנו מאמינים, כפי שכבר אמתי, שהיחיד הוא המטרה של המדינה. משום כך ברור מקומנו בעולם מנקודת מבטן של הבעיות המתעוררות בין החופש והעבדות, בין הקומוניזם והדמוקרטיה.

ברם, כשנוגעים הדברים במדינתנו שלנו ובעמנו שלנו, חייבים אנו לדעת שהעולם אינו כל כך פשוט: מערב ומזרח, קומוניזם ודמוקרטיה רוסיה ואמריקה. העולם מסובך הרבה יותר.