מה היתה עושה תנועת החרות?

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א שבט התשי"ד, 15 בינואר 1954
מתוך:
עמוד 2

במקרה שלנו אין כל יסוד שהוא להצהרה של נוטראליות, משום שעלינו להודות כי ישנם אויבים למדינתנו וכי מדינה שיש לה אויבים חייבת לחפש בעלות ברית לעצמה. ואם יש לה למדינה בעלות ברית, אזי אינה יכולה להיות "נויטראלית".