מה היתה עושה תנועת החרות?

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א שבט התשי"ד, 15 בינואר 1954
מתוך:
עמוד 2

אם תהיינה התנגשויות ובמיוחד אם תהיינה התנגשויות, אנו אומרים בגלוי לאלה העלולים להיות מאוכזבים חילופי הממשלה ביום הבחירות: מנקודת השקפתו ישנה רק דרך אחת לחילופי ממשל בישראל והיא דרך ההצבעה בבחירות ולעולם לא ננקוט אמצעי אחר למען החלף את הממשלה.