מה היתה עושה תנועת החרות?

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א שבט התשי"ד, 15 בינואר 1954
מתוך:
עמוד 2

אמת היא שהרוב חייב לשלוט. שתי האלטרנטיבות לשלטון של רוב הן, ראשית, תוהו ובוהו, ושנית, דיקטטורה.

שתי האלטרנטיבות האלו עלולות להביא לידי אסון למדינה וכל האנשים החופשיים יסלדו מפיהם. ברם, אמת היא שגם שלטון של רוב עלול להפוך לדיקטטורה. יש לנו דוגמאות בהיסטוריה, שבהן הוכח כי לא רק במשטר של מיעוט יכולה להתפתח רודנות, אלא אפילו במשטר של רוב. ומשום כך באה תבונתו של העם, שרכשה לה ניסיון בכל מיני צורות של ממשל, ומכתיבה לו, לעמוד בפרץ ולחסום את הנטיות הדיקטטוריות המתפתחות במשטר של רוב.