מה היתה עושה תנועת החרות?

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א שבט התשי"ד, 15 בינואר 1954
מתוך:
עמוד 2

במקרה שלנו, צריכים אנו לזכור תמיד כי אנו עם בעל נטיות קיצוניות, אנו מהפכנים מאוד ואף שמרנים מאוד. ואם התרגלו אנשים במשך 30 שנה ויותר לרעיון שהסוציאליזם המרקסיסטי פירושו התקדמות בשביל הפועלים וכי כל דבר אחר מנוגד לאינטרסים של הפועלים, ויקשה לשכנע אותם כי האמת הפוכה היא לחלוטין. ברם, זאת עלינו לעשות אם כי הדבר יגזול זמן רב.