מה היתה עושה תנועת החרות?

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א שבט התשי"ד, 15 בינואר 1954
מתוך:
עמוד 2

פאראדוכסלי הוא שהמרקסיסטים שלנו הם נגד "הלאמה", ואם כי יש לנו מעמד שולט סוציאליסטי, אין לנו בכל זאת "כלכלה מולאמת".יש לנו במקום זאת "כלכלה מפלגתית.