מה היתה עושה תנועת החרות?

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א שבט התשי"ד, 15 בינואר 1954
מתוך:
עמוד 2

מפעלי ה"הסתדרות" אינם מפעלים של הפועלים. מפעלים אלה אינם שייכים לפעלים אלא לאנשים מעטים בלבד, מנקודת השקפתו של החוק הפועל אינו מפיק כל תועלת מהמפעלים משום שהיחס בין פועל לבין מעבידו במפעל כמו "סולל בונה", דומה ליחסים שבין פועל בכל מפעל פרטי אחר לבין מנהלו.