מה היתה עושה תנועת החרות?

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א שבט התשי"ד, 15 בינואר 1954
מתוך:
עמוד 2

אין להסיק מכך שנוכל הלשים שוויון מלא. יתכן ושוויון מלא בתחום הכלכלה בלתי-אפשרי הוא, ממש כשם שבלתי-אפשרי שוויון מלא בתחום ההשכלה . אולם צדק סוציאלי זה יהיה ככוכב המדריך אותנו בלילות אפלים, על פני ימים סוערים ועל פני יבשות עזובות; הוא יקרב אותנו למטרתנו, כשם שכוכב מקרב את הנודד למטרתו, ונגשים ללא ספק את ביטול ההבדלים האיכותיים, המהווים את אסונה של כל חברה ואשר אינם אלא א-צדק מוחלט, שאין לסבלו בשום פנים. מצב כזה יקרב את האגפים הקיצוניים. זוהי חובתה הראשונה של כל הממשלה יהודית, משום שהיא כתובה בספר הספרים, ומשום שזוהי שאיפתו של כל אדם שלמד משהו מתורת החיים. אנו יכולים להשיג זאת באמצעות שיטת היזמה החופשית, עם פריון עבודה גבוה ועם חוקים סוציאליים שקולים ומדודים. אנויכולים להגשים את המטרה של חיסול ההבדלים האיכותיים, ואנו יכולים להביא לידי מצב של שמחת חיים ושל רצון לחיות מדינת ישראל, ולשמש בכך דוגמא לכל ארצות העולם.