מה היתה עושה תנועת החרות?

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א שבט התשי"ד, 15 בינואר 1954
מתוך:
עמוד 2

הישגים סוציאליים תלויים לא רק בתיאוריות סוציאליות; הם תלויים בכלכל, בעבודה קשה, בחריצות ובפריון-עבודה גבוה. וכל התנאים האלה תלויים בשיטה של יוזמה חופשית. ואם למסגרת זו, עם שפע ל השקעות, עם פועלים טובים, ופריון עבודה גבוה – יושקעו מאמצים תמידיים על ידי ממשלה שקולה, שתדע לבער את הקצוות הקיצוניים, או יותר נכון, שתדע לקרב את הצדדים הקיצוניים על ידי חוקים חברתיים טובים, אזי תהיה לנו מחד-גיסא כלכלה פורחת, והגשמת השלבים הראשונים של הצדק הסוציאלי מאידך גיסא.