מה היתה עושה תנועת החרות?

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א שבט התשי"ד, 15 בינואר 1954
מתוך:
עמוד 2

אנו מאמינים, כי צדק סוציאלי אינו ענין של כמות, אלא של איכות. חילוקי דעות בחומי הכלכלה והחברה בין יחידים לבין קבוצות בחברה שלנו אינה בבחינת טרגדיה, אם יש להן אופי כמותי. אולם, כמו בפיסיקה, עלייה או ירידה בטמפרטורה עלולה להפוך את הכמות למשהו הדומה לאיכות חדשה; מים הופכים לקח, או קרח למים- וכך גם בתחום הכלכל. כמויות עלולות להפוך לאיכויות. למשל, אם לאדם אחד יש בביתו זוג נעליים, ואילו לחברו יש חמישה זוגות, אזי יש כאן הבדל כמותי גדול. ברם, אם לאדם אחד י זוג נעליים אחד, ואילו חברו מתהלך יחף ואין לו נעליים כלל אזי ההבדל חדל להיות כמותי והופך להיות הבדל איכותי. עיקרון זה שריר וקיים גם בנוגע למצרכי מזון לדיור, ואין צורך לחזור על דוגמאות.