מה אשם ?

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ט אדר ב' התשי"ז, 22 במרץ 1957
מתוך:
עמוד 2

על בית המשפט הבלתי תלוי יהיה להשיב על השאלה : "מי אשם". אני רוצה לקוות, כי השופטים, אשר, ככל אזרחי המדינה קראו על המודיע האלמוני של ה"משטרה", יתבעו מאת המשטרה להביא בפניהם אותו ואת שולחיו אין, כמובן, לקבוע מראש שום דבר. בית המשפט יקבע. אולם לפי הכרתי, דרושה חקירת הצד הזה, הלוטה באפלה של הפרשה, לעצם עשיית הצדק...