מה אשם ?

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ט אדר ב' התשי"ז, 22 במרץ 1957
מתוך:
עמוד 2

... עד לבירור המשפטי, המהימן, הסדיר, הגלוי, אנו יכולים להניח, ביחד לאשמים ברצח קסטנר שתי הנחות כלליות בלבד. האפשרות הראשונה היא, כי ההתנקשות בוצעה על ידי אנשים, שהחליטו עליה, אם מותר לומר כך, על פי דעתם, ובידעתם הם. האפשרות השניה היא כי ההתנקשות בוצעה בהשפעתו, או בידיעתו, של אחד השרותים החשאיים במדינה... יש גם שרותים חשאיים בישראל, שתפקידם הוא להגן על המדינה מפני מרגלים, מתנכלים וסוכנים זרים. שרותים אלה, שום מדינה בימינו אינה יכולה בלעדיהם; על אחת כמה וכמה, מדינה מוקפת אוייבים. תפקידם הוא חיוני. עבודתם, בדרך כלל, היא נאמנה. לעתים, היא נעשית בתנאים קשים. יש לדעת להעריכה.