מדינת אחריות חברתית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ב אב התשכ"ה, 20 באוגוסט 1965
מתוך:
ע"מ 7,9

שלושה הם סוגי המדינה מבחינת הדאגה לאדם, לאזרח ולגר. הסוג האחד הלא הוא מדינה של הפקרה חברתית. שתי סיסמאות מפורסמות נתנו ביטויים לפילוסופיה שהונחה ביסודה, שתיהן הועלו במאה הקודמת באירופה המערבית. האחת,
- Laissez Faire Laissez Passe
והשניה
- A state not watching