מדינת אחריות חברתית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ב אב התשכ"ה, 20 באוגוסט 1965
מתוך:
ע"מ 7,9

ונאמר זאת בכנות, שהרי הוכחנו הערב שאפשר להתווכח עם יריבים בכבוד. יש גם אצלנו, כמו בחלקי עולם שונים, הנטיה לעבור למדינת התכתיב החברתי, והסכנה היא בכך שכדי להצדיק נטיה מסוכנת זו מופצת אגדה שמי שאינו מסכים לה קופץ בחזרה אל הקצה השני, אל המאה הקודמת, למדינת ההפקרה החברתית. את אגדת הכזב הזה צריך לנפץ לרסיסים. לא מיניה ולא מקצתיה. לפי השקפתנו אין עומדת מול מדינת ההפקרה מדינת התכתיב. מול שתיהן עומדת ומין הדין שתעמוד ותיצמח ותיתפתח מדינת האחריות החברתית הנישענת על חרות וצדק גם יחד.