מדינת אחריות חברתית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ב אב התשכ"ה, 20 באוגוסט 1965
מתוך:
ע"מ 7,9

אבל מדינת האחריות החברתית לא תכתיב נורמה לא בהשקעה, לא בבנייה, לא בהספקה, לא בצרכים, לא בכשרון, לא בביטוי ישמר הצדק ותישמר החרות. זוהי השקפת החיים שלנו.