מדיניות הממשלה מובילה אותנו להשתעבדות ולכשלון

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז טבת התש"י, 6 בינואר 1950
מתוך:
עמוד 2

יואיל ראש הממשלה להזדיין באורך רוח של שמיעה, וירשני להגיע עד הסוף. הוא סוף סוףמוכרח לסבול רק מנאומי ,אני מוכרח לסבול גם ממעשיו