מדיניות הממשלה מובילה אותנו להשתעבדות ולכשלון

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז טבת התש"י, 6 בינואר 1950
מתוך:
עמוד 2

זה 14 שנה שמר בן גוריון חושב בצורה מעשית על בעיותיה של מדינת ישראל העתידה לקום. עלי להודות, כי 13 שנה זה גיל מכובד ואעפ"י שאני איש האופוזיציה הייתי מציע גם לחברי לברך את ראש הממשלה לבר המצווה הפוליטי שלו.