מדינה לישראל, או מושבה לכל

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' אלול התשי"ג, 14 באוגוסט 1953
מתוך:
עמוד 2
יתכן, כי בקרוב נעמוד בפני יצירת מפלגה ערבית, או מפלגת ערבים, שלא תהיה לה "כל זיקה לאחת המפלגות העבריות".

אפשר להניח,כי רבים יראו בכך התפתחות בלתי-רצויה. אך עלי להודות, כי אין אני שוטף לדעתם. יש להצטער על הסיבה שהביאה ליסוד מפלגה ערבית נפרדת; על יצירתה, בתנאים החדשים, אין להצטער. יתכן אפילו, כי מוטב שהערבים, היושבים במדינת ישראל, יתאגדו במפלגה "משלהם". להקמת מפלגה ערבית "ללא זיקה למפלגות העבריות", תהיינה, בוודאי שלש תוצאות חיוביות.