מדינה לישראל, או מושבה לכל

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' אלול התשי"ג, 14 באוגוסט 1953
מתוך:
עמוד 2

אין לעבור לסדר היום על הבעייה של שווי-זכויות במדינת ישראל. אמנם, את "מגיני הערבים" הבלתי קרואים מבית, היינו יכולים לשאול: מה לכם כי תזילו דמעות על מצבם של הערבים – כלום נהנים כל היהודים, היושבים במדינתם, משווי זכויות? האין אפילו לוחמי העצמאות העברים מופלים לרעה? ההרימותם, הצבועים, קולכם למען ביטול האפלייה המשוועת הנהוגה כלפיהם. באשר לחוקים הצבאיים, ראינו בימים אלה, כיצד צעירים עברים נסחבים בפני בית דין צבאי, ושום "אפוטרופוס על זכויות המיעוט הערבי" לא הרים קולו נגד הגיעה זו בזכויות היסוד של האזרח.