מדינה לישראל, או מושבה לכל

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' אלול התשי"ג, 14 באוגוסט 1953
מתוך:
עמוד 2

אלמלא הרס השלטון הקיים את הפרסטיז'ה העברית, כפי שהוא הרסנה, כמעט עד היסוד, לא היה צריך, לפי טבע הדברים, בשום קריאות ל"שיתוף-פעולה", שהן תמיד מפוקפקות. עם התמותתות הפרסטיז'ה העברית, יש לחשוש, כי קריאות אלו תהיינה, כולן או ברובן, קריאות שווא. אולם, אם תקום "מפלגה ערבית לאומית" תהיה, לפחות, "כתובת", אליה יוכל מר לבון להפנות את הקריאותיו. נמפלגה הזאת "תלחם, כפי שהצהירו חסידיו של חכים, למען שווי-זכויות"; אם היא תייצג את רוב ערבים, היא תהיה אחראית עבור מלוי חובותיהם.