מדינה לישראל, או מושבה לכל

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' אלול התשי"ג, 14 באוגוסט 1953
מתוך:
עמוד 2

התוצאה השלישית של הקמת מפלגה ערבית נפרדת תהא צמודה לקריאתו של השר לבון. אמנם, אין ליחס חשיבות לקריאה, המופנית היום אל ערבים "לא להיות פעילים" במלחמה הזעירה המתנהלת נגדנו, אפשר להניח, כי בני המיעוט הערבי יאמצו ללבם את החלק הראשון של קריאת הדובר ממשלתי: הם לא יהיו אדישים... חלק מהם לעולם לא היו "אדישים"; חלק אחר איבד את "אדישותו עם רבוי מעשי ההתקפה על היהודים. אולם להיות "פעילים"? השאלה היא, באיזה כיוון תתפתח "הפעילות" הערבית מקומית "במלחמה הזעירה המתנהלת נגדנו". לשאלה זו משיבים, לעת עתה, כבישי הגליל, כפר טירה ואפילו כפר אבו-גוש.