מדינה לישראל, או מושבה לכל

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' אלול התשי"ג, 14 באוגוסט 1953
מתוך:
עמוד 2

שנית, יחדל מקרבנו "מוחמדיזם". כדי להסביר את המונח, שאינו נמצא בשום אנציקלופדיה, עלי להזכיר, כי, בהיותנו בגולה, סבלנו מאד מ"מושקיזם", שאף הוא לא הופיע במילון, אלא במציאות החיים. בהופיע ה"מושקה" על הבמה השפלנו ראשינו בבושה; גם ידענו כי הנכרי בוחל בו ובז לאלה, אשר בשמם "איש-המה-יפית" מדבר. לא אבוש והודה, כי בשמעי את נאומיהם הראשונים של "ערבים מפא''יים" צף ועלה בי רגש שלא היה רחוק מבושה, והיה קרוב לבחילה. זה היה "מושקיזם" במהדורה ערבית. ומי שדחה את ה"מושקיזם" המקורי אינו יכול אלא לדחות את "אחיו", שאפשר לקרוא לו:"מוחמדיזם". דבריהם של "ערביי החצר" לא היו, לא יכלו להיות כנים, הם התרפסו. למה לנו התרפסותם? אני סבור, כי מוטב שהערבים לא יתרפסו ולא יתחצפו: המצב יהיה אז יותר ברור ופחות מסוכן.