מדינה לישראל, או מושבה לכל

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' אלול התשי"ג, 14 באוגוסט 1953
מתוך:
עמוד 2

ראשית, תיפסק, אם לא לחלוטין, הרי במידה מכרעת, הריצה של עסקנים יהודיים אחרי חסדי הערבים, הכרוכה בשוחד פוליטי, שהוא עוד יותר מסוכן משוחד כספי. גם ריצה זו היתה בין הגורמים, שהשפילו את כבוד ישראל בעיני הערבים; היא אפוא גררה אחריה, במישרין, סכנה לשלטון העברי ובעקיפין גם הרעה את מצבם של הערבים היושבים בתוכנו.