מדוע השתיקו למה העלימו

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א ניסן התשכ"ג, 5 באפריל 1963
מתוך:
עמוד 3

...מלחכי פינכת השליט, חושכי המרפא, מוכנים לטעון טענה כפולה. אומרים הם: מסע ההסברה הזה היה רע, משום כך הורה ראש הממשלה הנבון, ובצד, להפסיקו. ועוד הם אומרים: מסע ההסברה הזה נתן תוצאות חשובות, משום כך אישר אותו ראש הממשלה הפיקח, אף בשבתו על שפת ים כנרת. ולא ייבושו האומרים להשמיע זאת אף זאת בנשימה אחת. אין פלא. עבד אינו יודע בושה מהי – עד שישתחרר מעבדותו. יבא היום. לא לעולם יוכלו להחזיק חבל זה בשתי קצותיו. ארוך מדי הוא וכל עבודת, קיצה בלתי נמנע הוא.