מבחני גח"ל

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו אדר ב' התשכ"ז, 7 באפריל 1967
מתוך:
עמוד 2

לא נשתנינו מאז ימי החדווה ועד ימי התקלה. מחמאות לא מוגגנו, השמצות לא ימוטטונו. אלו אף אלו היו מנת חלקנו גם בימים עברו. ולא קם גח"ל משום שהשתנינו; הוא קם משום שלא נשתנינו. רצינו את טובת האומה. אופיו של המבחן בפניו עומד גח"ל, אחד הוא: הרצון לקיימו: כאמור; אין הוא יכול להיות אלא הדדי.