מבוא מאת מנחם בגין ספרו של ד"ר אליהו בן אלישר לקשר ההשמדה

ספר
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' שבט התשל"ח, 10 בינואר 1978
מתוך:
קשר ההשמדה
נושאים:
מורשת ישראל - אנטישמיות, שואה. משפט - צדק

היה היתה יהדות. איכה השיגה בין המיצרים אויב-משמיד, הרג ולא חמל, המית ולא הפסיק, רצח וחנק איש, אישה, זקן, ילד ויונק? אולי אין תשובה לשאלה זו. ואולי רבות מספור התשובות. נשתדל לברור שתי סיבות מבחוץ וארבע מבית.
הסיבה הראשונה, בוודאי המכרעת, היא באויב עצמו. יש ויש חיית, טרף בלב האדם והיא, מסוכנת מכל חיה המהלכת ביערות עד. לרשותה לא שיניים, ולא ציפורניים אלא מדע, טכנולוגיה, מוח שטני, ממציא ומסיג לאחור ומטילי את אפלת הלילה על אנוש.
מימי מסדר נושאי הצלב בפרוסיה המזרחית, שהשמידו בחרבותיהם, מיליוני סלאבים כדי לפנות את הדרך בפני הכובש והרומס הגרמני, ועדי הצהרת, הקיסר ווילהלם כי ירמוס כל מתנגד בפרסות סוסו; דרך מרטין לותר, נושא הקדמה הרפורמי כביכול, אשר ציווה להשמיד ללא רחם, לא רק כל איכר-מורד אלא גם כל יהודי אומלל - לשרוף את בית הכנסת שלו ולשימו באורווה שם יבכה ויקרא לאלוהים כי עזבהו ועד הסיסמה הרומית: ה"פ, ה"פ, Hep - Hierusalem Est Perdita שחזרה והדהדה בקרב העם הזה, ובאחד הימים הגיעה לאוזניו של עיתונאי צעיר ושמו תיאודור הרצל; ועד האפותיאוזה של החיה הבלונדית החופשייה מכל מעצור, של ניטשה; ועד קריאת ההמון המוסת צמא הדם – בכל הדורות האלה ובכל התקופות האלה טופחה חיית הטרף בלבו של הגרמני כלפי כל עם שעמד בדרכו, ובמיוחד כלפי עמנו שלנו.
הסיבה השנייה היא בעולם החיצוני העולם דיבר על אלוהי הצדק אך סגד לבעל – לבעל הכוח. חלאת המין האנושי, שעלתה מן העולם התחתון של וינה שמלפני מלחמת העולם הראשונה ומחפירות הדמים של מלחמה זו, כבשה לה עמדת כוח, הסיתה עם שלם, השתלטה עליו הצליחה והעולם כולו, התרבותי, הנאור, הרכין ראשו בפני חלאת אדם זאת.
ג'יימס מקדונלד היה ראש ממשלת בריטניה, סוציאליסט. והוא אמר כי, מראשיתן, הוא לא נתן אמון בידיעות על פרעות בגרמניה; יתרה מזאת, הוא אף מבין היטב את אופין של הסיבות המיוחדות המתלוות אל מהפכה, והוא, ראש ממשלת בריטניה הלייבוריסטית, מבין גם את התנועה של גרמניה הצעירה שאין לו סיבה לבקר אותה.
לויד ג'ורג', הליברל הגדול, הארי במלחמת העולם הראשונה, כותב לקורגן אוונס, כי הוא רוחש הערצה אישית עמוקה אל היטלר, והוא, לויד ג'ורג', "אך מייחל שאיש בעל איכות עליונה כזו יעמוד בימים אלה בראש ארצו שלו".
כך הם דיברו עליו, כך הם נסעו אליו, כך הם החניפו לו, כתך הם סגדו לבעל, לבעל הכוח הפיסי הגס ביותר, אשר כמוהו לא היה בתולדות האנושות. וכך הם אפשרו לו, צעד אחרי צעד, לצבור עוד ועוד כוח, עוד ועוד מטוסים, עוד ועוד טנקים, עוד ועוד תותחים, עד אשר הם עצמם, כולם, בהפקירם להתעללותו עם אחד, חסר כל אמצעי הגנה, הועמדו בפני אותה סכנה לא רק של שיעבוד אלא ברבות הימים, גם של כליה. ובנס, נס ההשגחה העליונה המוליכה את האנושות מעבר לתהומות, מעל למכשולים ולכשלונות אלי עולם של צדק וחרות, ניצלו הם, ועמם שארית פלטתנו.