מבוא מאת מנחם בגין ספרו של ד"ר אליהו בן אלישר לקשר ההשמדה

ספר
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' שבט התשל"ח, 10 בינואר 1978
מתוך:
קשר ההשמדה
נושא:
מורשת ישראל - בהשראת התנ"ך וחז"ל, שואה

...התורה, למען שמירתה דורשת לעשות מסביבה סייגים. קיומו של עם התורה, למען הבטחתו, מסביבו מתרסים. והמתרס הראשון הלא הוא הכבוד היהודי. ראשית ההשמדה בהשפלה. לא יכול היה האויב לעשות את עמנו לאפר אחר מותו, בטרם יעשה את עמנו לעפר בחייו. הוא השפיל את אחינו, הוא רמס אותם תחת רגליו, הוא הפריד בינהם, הוא רימה אותם, הוא הערים עליהם, הוא התעמר בהם, הוא הסית אישר נגד אחיו, ורק לאחר שכך עשה בהם, יכול היה להוליכם, כמעט ללא התנגדות, עד לשערי אושוויץ, עד לפתחי תאי החנק. שמרו על הכבוד היהודי לבל יושפל עוד בידי קלגס, בידי כל גס רוח בכל מושבותיכם, כי ה המתרס הזה הוא הראשון במתרסים לשמירת עצם קיומכם.