מבוא מאת מנחם בגין ספרו של ד"ר אליהו בן אלישר לקשר ההשמדה

ספר
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' שבט התשל"ח, 10 בינואר 1978
מתוך:
קשר ההשמדה
נושא:
בטחון - הגנה עצמית, יסודות בבטחון ישראל

...החזיקו נשק. לימדוהו וקדשוהו בכל מושבותיכם, בהם חיה חיית הטרף בלב האדם – במיוחד כלפי היהודי. זה נשק הקדושה, החיים, הכבוד, החרות. לעולם לא תעזבוהו עוד ולא תטשוהו ולא תשליכוהו. אמנם כן, מאמינים אנחנו בחזון אחרית הימים. אך מי ידע מתי תבוא. וכל עוד יש נשק ביד אויב אחד של העם הזה, אשר נשחט ונטבח בכל הדורות, עם האומר דווקא בליל הגאולה כי לא אחד בלבד אמד עלינו לכלותנו אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו; ודמו נשפך כמים, ואילמלא השחיטות והטביחות הללו, בהיותו עד מאה וחמישים מיליון נפש, ואילו בגללן לא נותרה ממנו אלא שארית פליטה של 13 מיליון בלבד. לאחר שבדור האחרון הושמד שליש ממנו, והשליש עצמו הוא כעם שלם, גדול מן העם הנורבגי, כמעט כעם השבדי – כל עוד יש נשק מחריב ומשמיד בדידי אויב אחד של העם הזה, יהודים – החזיקו נשק בידיכם, כל נשק הדרוש כדי למנוע ממנו את זממו.