מאמר ל'במחנה' שלא נדפס

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ל' כסלו התש"ט, 1 בינואר 1949

האנשים החולשים היום על מדיניות החוץ שלנו בחרו בנאמנות ל"חלוקה", באורינטציה על "האו"ם" ובשאיפה להסכם עם עבדאללה. מה עוללו לנו "עקרונות" אלה, ומה נשאר מהם? היינו יחידים בשעתו, שקבענו כי בתור המולדת, לא זו בלבד שבלתימוסרי הוא, אלא אף בלתי מציאותי. אין זו שאלה של גבולות "מתוקנים". השאלה היא בעצם רעיון החלוקה: היום ברור כבר כי "מדינה ערבית" בחלק הכבוש של אר"י אינה יכולה לקום, כיון, שפשוט אין מי שיקימנה.