מאמר ל'במחנה' שלא נדפס

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ל' כסלו התש"ט, 1 בינואר 1949

לנו דרושים לא מיליונים דולרים – לנו דרושים מיליארדים לבנין פרודוקטיבי. המיליארדים הללו ישנם. הם מצטרפים מסוכמים קטנים של רבבות יהודים. הסכומים הללו אינם מגיעים ארצה, מפני שבארץ קיים משטר של מונופול כלכליים של מפלגות פוליטיות. למונופולים האלה לא רק ממון רב משלהם, אלא גם אינטרס מיוחד משלהם. הם אינם סובלים – ככל מונופול – מתחרות כלשהי. הם משמידים מראש או בדיעבד את "המתחרה". הם שוללים ממנו גם אפשרות של השקעה ופתוח. הם פוגעים באפשרות העבודה, לחסדו ולשבטו של מנגנון הפקידותי השולט במונופולים. זוהי אחת הסבות המכריעות לעוני המשתרר בארץ, להצמרת המחירים המתמדת ולהורדת דרגת החיים... לשם הבראת המצב צריך לבוא שינוי יסודי, בטול המונופולים המפלגתיים ומסירת מפעליהם למדינה, או לקואופרטיבים של הפועלים עצמם