מאמר ל'במחנה' שלא נדפס

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ל' כסלו התש"ט, 1 בינואר 1949

וכאן נוגעים אנו בשאלת הצבא... היום מקיימים אנו.. צבא שהוא בבחינה יחסית,הגדול ביותר בהסטוריה. לא נוכל לקיים לאורך ימים צבא שכזה וגם לא נזדקק [נזקק במקור ט.ק.] לצבא כזה אם נעשה את מלאכתנו באמונה. עם הנצחון נקיים צבא קטן בלבד: ממוכן, מאומן ומוכן. מאחוריו יעמד צבא-אזרחים עצום ותעשיה מפותחת. שאפשר יהיה לעת מצוא להפכה לתעשיה מלחמתית וזו תוכל לספק לכל המגויסים נשק חדיש על כל סוגיו. לא רק גבולותינו מובטחים יהיו אז; גם משקנו יתפתח. גם עלית מיליונים תקלט, גם מאות בתי חרושת יבנו, גם דרגת החיים תעלה ונהיה למה שאנו יכולים – ומוכרחים – להיות: לכח מכריע במזרח התיכון.